Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Tin tức - Sự kiện


10 Jun

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020

Tải về Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020

by dev / 0 Bình luận
10 Jun

Báo cáo tài chính năm 2020

Tải về báo cáo tài chính năm 2020

by dev / 0 Bình luận
10 Jun

Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

Tải về Tờ trình về kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020

by dev / 0 Bình luận
10 Jun

Tờ trình về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch phát triển của Công ty năm 2020

Tải về Tờ trình về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch phát triển của Công ty năm 2020

by dev / 0 Bình luận
10 Jun

Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020

Tải về Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2020

by dev / 0 Bình luận
10 Jun

Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức 2020

Tải về Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận v

by dev / 0 Bình luận
10 Jun

Báo cáo của ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020

Tải về Báo cáo của ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng năm 2020

by dev / 0 Bình luận
10 Jun

Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Tải về Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

by dev / 0 Bình luận
10 Jun

Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Tải về Báo cáo của Hội đồng quản trị kết quả năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

by dev / 0 Bình luận
10 Jun

Mẫu thẻ biểu quyết của các cổ động tham dự Đại hội năm 2020

Tải về Mẫu thẻ biểu quyết của các cổ động tham dự Đại hội năm 2020

by dev / 0 Bình luận

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị MHDI3 là công ty thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ quốc phòng

GPĐKKD: 0105885166 do Sở KHĐT TP HÀ NỘI cấp

Ngày cấp: 21/08/2017

Thông tin liên hệ

  • ĐT: (024).62.87.15.69
  •  Email: mhdi3.bqp@gmail.com
  • Tòa nhà Công cộng, khu đô thị mới Mỹ Đình I, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Sitemap

  • Giới thiệu
  • Nhân sự
  • Năng lực
  • Quan hệ cổ đông
  • Tin tức
  • Liên hệ