Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Tin tức - Sự kiện


23 Apr

Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (điều chỉnh)

Tải về Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (điều chỉnh) tại đây

by dev / 0 Bình luận
22 Apr

Tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Tải về tờ trình báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán tại đây

by dev / 0 Bình luận
17 Apr

Tờ trình về việc kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Tải về Tờ trình về việc kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

by dev / 0 Bình luận
17 Apr

Giấy mời họp Đại hội cổ đông 2021

Tải về Giấy mời họp Đại hội cổ đông 2021 tại đây

by dev / 0 Bình luận
17 Apr

Báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động năm 2020 và phương hướng năm 2021

Tải về Báo cáo của Ban kiểm soát hoạt động  năm 2020 và phương hướng năm 2021 tại đây

by dev / 0 Bình luận
17 Apr

Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

Tải về Báo cáo của Ban giám đốc kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 tại đây

by dev / 0 Bình luận
17 Apr

Thẻ biểu quyết cổ đông/đại diện cổ đông

Tải về Thẻ biểu quyết cổ đông/đại diện cổ đông tại đây

by dev / 0 Bình luận
17 Apr

Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2017 - 2022

Tải về Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại đây

by dev / 0 Bình luận
17 Apr

Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Tải về tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và kế hoạch năm 2021 tại đây

by dev / 0 Bình luận
17 Apr

Giấy xác nhận tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tải về giấy xác tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại đây

by dev / 0 Bình luận

Giới thiệu

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị MHDI3 là công ty thành viên của Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ quốc phòng

GPĐKKD: 0105885166 do Sở KHĐT TP HÀ NỘI cấp

Ngày cấp: 21/08/2017

Thông tin liên hệ

  • ĐT: (024).62.87.15.69
  •  Email: mhdi3.bqp@gmail.com
  • Tòa nhà Công cộng, khu đô thị mới Mỹ Đình I, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Sitemap

  • Giới thiệu
  • Nhân sự
  • Năng lực
  • Quan hệ cổ đông
  • Tin tức
  • Liên hệ