Mẫu thẻ biểu quyết của các cổ động tham dự Đại hội năm 2020

Tải về Mẫu thẻ biểu quyết của các cổ động tham dự Đại hội năm 2020 tại đây