Hình Chiếu Trục Đo Được Xây Dựng Bằng Phép Chiếu

Có phải bạn đang tìm kiếm chủ đề về => Đo phép chiếu trục được xây dựng bằng phép chiếu phải ko? Nếu đúng tương tự thì mời bạn xem nó ngay tại đây.

Hình chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc chồng chéo.

Câu hỏi:

Đo phép chiếu trục được xây dựng bằng các phép chiếu?

A.Song song

B.Vuông góc

C.Xuyên tâm

D.Bất kì

Câu trả lời chính xác A.

Phép chiếu trục đo được xây dựng bằng phép chiếu song song, phép chiếu trục đo là biểu diễn ba chiều của đối tượng, khi đó phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ tự của ba điểm đó.

Giải thích tại sao câu trả lời đúng là A

– Phép chiếu trục đo là biểu diễn ba chiều của hình thể, được xây dựng bởi phép chiếu song song.

– Cách xây dựng một hình chiếu của trục đo:

+ Một hình thể V được gắn vào hệ tọa độ vuông góc oxyz với các trục tọa độ được đặt trong ba độ dài, rộng, chiều cao của hình thể.

+ Chiếu hình thể với cùng một hệ tọa độ vuông góc với mặt phẳng chiếu p’ theo hướng chiếu ( không song song với P’ và bất kỳ trục tọa độ nào). Kết quả thu được trên P’ – đó là hình chiếu của trục đo của V.

– Phép thuật chiều song song

+ Cho mặt phẳng (α) và đường cắt (α). Đối với mỗi điểm m trong không gian, dòng đi qua M và song song với hoặc trùng với một giao nhau (α) Tại điểm M’ xác định.

+ Điểm M’ được gọi là hình chiếu song song của điểm M trên mặt phẳng (α) theo hướng.

+ Mặt phẳng (α) được gọi là mặt phẳng chiếu, hướng của dòng được gọi là hướng chiếu..

+ Vị trí tương ứng với từng điểm m trong không gian với phép chiếu M’ nó trên máy bay (α) được gọi là phép chiếu song song trên theo hướng (α) .

– Thuộc tính của phép chiếu song song.

+ Phép chiếu song song biến ba điểm cộng đồng thành ba điểm cộng đồng và không thay đổi thứ tự của ba điểm.

+ Hình chiếu song song biến các đường thẳng thành các đường thẳng, biến tia thành tia, biến một đường thành một đường thẳng.

+ Hình chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc chồng chéo.

+ Hình chiếu song song không thay đổi tỷ lệ độ dài của hai phân đoạn dòng nằm trên hai đường song song hoặc nằm trên cùng một đường thẳng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button