Thông Tin Quy Hoạch Xây Dựng Tỉnh Bình Dương

Bình Dương là một tỉnh có ranh giới hành chính giáp với thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ sự phát triển kinh tế mạnh mẽ, ngành xây dựng địa phương cũng đã đạt được những tiến bộ lớn. Đáp ứng nhu cầu đó, các nhà lãnh đạo tỉnh đã ban hành nhiều chỉ thị về kế hoạch xây dựng. Bài viết sau đây cung cấp cho độc giả các bản cập nhật kế hoạch xây dựng Bình Dương mới nhất.

Nội dung bài viết

Một số khái niệm cơ bản 

Việc nắm rõ một số khái niệm cơ bản về bản đồ quy hoạch Bình Dương sẽ giúp các bạn tránh gặp phải những vấn đề phát sinh không đáng có sau khi mua nhà đất.

Kế hoạch là gì?

Kế hoạch là phân phối, sắp xếp các hoạt động và các yếu tố sản xuất, dịch vụ và cuộc sống trong một lãnh thổ (quốc gia, vùng, tỉnh, quận) cho một mục đích nhất định trong một khoảng thời gian xác định để sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước cho mục đích phát triển bền vững trong một khoảng thời gian xác định.

Bản đồ lập kế hoạch là gì?

Bản đồ lập kế hoạch là một trong những tài liệu bắt buộc của dự án lập kế hoạch. Bản đồ lập kế hoạch là bản đồ được thiết lập vào đầu giai đoạn lập kế hoạch, đại diện cho việc phân phối các loại đất vào cuối thời gian lập kế hoạch.

Tùy thuộc vào các chức năng và nhiệm vụ của từng dự án (kế hoạch chung, kế hoạch phân khu, lập kế hoạch chi tiết) bản đồ của ai cũng được chia tỷ lệ phù hợp.

Kế hoạch sử dụng đất là gì?

Kế hoạch sử dụng đất đang lập kế hoạch xác định và phân bổ một khu vực đất cho một mục đích cụ thể như phòng thủ quốc gia, an ninh, bảo vệ môi trường, thích ứng với những thay đổi khí hậu tiêu cực, điều kiện kinh tế – xã hội. Đồng thời, có những thay đổi và định hướng phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của các ngành công nghiệp, trong tất cả các lĩnh vực, trong tất cả các lĩnh vực. Kế hoạch này được áp dụng cho từng khu vực kinh tế trong một giai đoạn xác định và được chia thành một số giai đoạn lập kế hoạch sử dụng đất nhất định.

Một số loại bản đồ lập kế hoạch Bình Dương hiện tại

Bản đồ quy hoạch Bình Dương không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại Bình Dương. Trong mỗi khu vực đất khác nhau sẽ có các đặc điểm và giá trị riêng của nó, đó là lý do tại sao có nhiều loại bản đồ lập kế hoạch ở Bình Dương tương ứng với từng khu vực.

Bản đồ kế hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

1. Bản đồ lập kế hoạch quy mô tỷ lệ 1/500 được xác định là bản đồ lập kế hoạch chi tiết nhất. Tất cả các công trình trên đất được hiển thị cụ thể từ cơ sở hạ tầng kỹ thuật, thiết kế cho ranh giới giữa các lô.

Về các vấn đề pháp lý, lập kế hoạch bản đồ 1/500 là cơ sở để xây dựng các dự án đầu tư. Việc thực hiện lập bản đồ lập kế hoạch chi tiết 1/500 dự án đầu tư xây dựng thường được các nhà đầu tư thực hiện, chi phí lập kế hoạch được bao gồm trong chi phí dự án. Các tác phẩm khác liên quan đến Lập kế hoạch chi tiết 1/500 sẽ được chính quyền địa phương thực hiện để quản lý xây dựng dễ dàng và giấy phép xây dựng sau đó.

Bản đồ phân vùng của tỉ lệ 1/2000

Lập kế hoạch bản đồ phân khu 1/2000 có vai trò phân chia, xác định chức năng sử dụng đất và mạng lưới cơ sở hạ tầng để cụ thể hóa nội dung của kế hoạch tổng thể đô thị.

Nội dung của kế hoạch phân khu 1/2000 bao gồm: xác định phạm vi ranh giới, diện tích. Bản chất của khu vực lập kế hoạch, mục tiêu dân số dự kiến, sử dụng đất, cơ sở hạ tầng xã hội, cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho từng khối đường phố và kết nối cơ sở hạ tầng kỹ thuật chung, xác định chức năng sử dụng đất cho từng khu vực. Đồng thời, kế hoạch này cũng nhằm mục đích xác định vị trí của các công trình kỹ thuật và ranh giới trên đất liền.

Lập kế hoạch 1/2000 có vai trò quan trọng vì nó liên quan đến quyền sử dụng đất, do đó nó có giá trị pháp lý cao, đó là những bằng chứng để giải quyết mọi vấn đề kiện tụng.

Bản đồ kế hoạch chung của tỉ lệ 1/5000

Bản đồ kế hoạch chung của tỉ lệ 1/5000 có giá trị xác định khu vực chức năng, chỉ đường giao thông, rõ ràng phân định ranh giới, ranh giới của các khu vực đất đai để phát triển cơ sở hạ tầng như: đường, cầu, cống, điện, trường học, khu dân cư, cây xanh, hồ nước…

Có thể nói, lập kế hoạch bản đồ 1/5000 là cơ sở ban đầu để xác định mục tiêu phát triển, kêu gọi các chủ đầu tư cũng như các vấn đề về giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân…

Các ký kiệu đất đai trên bản đồ kế hoạch ở Bình Dương

Theo Điều 10 của Luật đất đai 2013, dựa trên mục đích sử dụng, đất được chia thành 3 nhóm: Đất nông nghiệp; đất phi nông nghiệp và đất đai không sử dụng.

Đối với từng loại đất cụ thể, thông tin về mục đích sử dụng đất được ghi lại rõ ràng trong chứng chỉ, bản đồ địa chính hoặc trích xuất đo lường địa chính cho những nơi không có bản đồ địa chính.

Các loại ký hiệu đất xây dựng hiện tại

DVH: Biểu tượng của vùng đất được sử dụng để xây dựng các cơ sở văn hóa

DXH: Biểu tượng của vùng đất được sử dụng để xây dựng các cơ sở dịch vụ xã hội

TSC: Biểu tượng của vùng đất được sử dụng để xây dựng trụ sở của cơ quan

DGD: Biểu tượng của vùng đất được sử dụng để xây dựng các tổ chức giáo dục và đào tạo

DKH: Biểu tượng của vùng đất được sử dụng để xây dựng các cơ sở khoa học và công nghệ

DYT: Biểu tượng của vùng đất được sử dụng để biểu thị việc xây dựng một cơ sở y tế

DNG: Biểu tượng của vùng đất được sử dụng để xây dựng một cơ sở ngoại giao

DTT: Biểu tượng của vùng đất được sử dụng để xây dựng các cơ sở thể thao

DTS: Biểu tượng của đất được sử dụng để xây dựng trụ sở cho các tổ chức không kinh doanh

DSK: Biểu tượng của đất được sử dụng để xây dựng các công trình không kinh doanh khác

Biểu tượng của các loại đất trồng nông nghiệp

LUK: Biểu tượng cho vùng đất trồng lúa nước còn lại

RSX: Biểu tượng cho đất rừng sản xuất

NHK: Biểu tượng cho vùng đất nương rẫy được trồng với các loại cây trồng hàng năm khác

LUN: Biểu tượng cho trồng lúa vùng cao

NHK: Biểu tượng cho vùng đất nương rẫy được trồng với các loại cây trồng hàng năm khác

BHK: biểu thị đất bằng cách trồng các loại cây trồng hàng năm khác

NTS: Biểu tượng cho đất nuôi trồng thủy hải sản

LMU: Biểu tượng cho đất sản xuất muối

CLN: Biểu tượng cho đất đai cho cây trồng lâu năm

LUC: Biểu tượng cho đất chuyên về trồng lúa nước

Biểu tượng của các biểu tượng đất lâm nghiệp, an ninh

RDD: Biểu tượng cho đất rừng sử dụng đặc biệt

RSX: Biểu tượng cho đất rừng sản xuất

RPH: Biểu tượng cho đất rừng bảo vệ

CQP: Biểu tượng cho đất phòng thủ

CAN: Biểu tượng cho đất an ninh

Biểu tượng của đất xây dựng, cơ sở hạ tầng

DDT: Biểu tượng cho đất đai với các địa điểm lịch sử – văn hóa

DNL: Biểu tượng cho đất xây dựng năng lượng

DDL: Biểu tượng cho đất đai với các điểm danh lam thắng cảnh

DKV: Biểu tượng cho vùng đất của công viên giải trí, giải trí công cộng

DRA: Biểu tượng cho vùng đất bãi rác, xử lý chất thải

DBV: Biểu tượng cho đất xây dựng bưu chính, viễn thông

DSH: Biểu tượng cho đất đai các hoạt động cộng đồng

DCK: Biểu tượng cho đất đai các công trình công cộng khác

DCH: Biểu tượng cho đất thị trường

TIN: Biểu tượng cho vùng đất cơ sở đức tin

TON: Biểu tượng cho vùng đất của cơ sở tôn giáo

NTD: Biểu tượng cho đất cho nghĩa trang, thờ cúng,hỏa táng, nhà tang lễ.

1. Bản đồ kế hoạch tổng thể của tỉnh Binh Duong

Bản đồ quy hoạch xây dựng tổng thể tỉnh Bình Dương

Một trong những khu vực phát triển nhanh nhất, tỉnh Bình Dương được hỗ trợ bởi Đảng, nhà nước cực kỳ quan tâm. Một loạt các tùy chọn lập kế hoạch xây dựng đã được đề xuất để nâng cấp và mở rộng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, cơ sở hạ tầng xã hội khu vực.

Về mặt hành chính, tỉnh Bình Dương có 3 thành phố bao gồm:: Thủ Dầu Một, Dĩ An và Thuận An. Trong đó, Thủ Dầu Một là một thành phố trung tâm, có nền kinh tế năng động, thu hút tài nguyên lao động, có vốn đầu tư lớn nhất cho toàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Dương cũng có 2 thị trấn, 4 quận được chia thành 91 đơn vị hành chính cấp xã. Cụ thể: Thị trấn Tân Uyên, thị trấn Bến Cát, quận Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng, quận Phù Giao, quận Bắc Tân Uyên.

2. Bản đồ kế hoạch giao thông Bình Dương

Bản đồ quy hoạch giao thông tỉnh Bình Dương

Tỉnh Bình Dương sở hữu một hệ thống giao thông phát triển với nhiều con đường động mạch. Chính vì thế mà việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của mọi người là cực kỳ thuận tiện. Hiện nay, chính quyền tỉnh đang tích cực thực hiện một kế hoạch đầu tư, nâng cấp để đáp ứng mọi nhu cầu kinh tế – xã hội đang phát triển.

Bình Dương cũng có điều kiện phát triển giao thông đường thủy khi đó là hợp lưu của 3 con sông lớn, sông Sài Gòn, sông Đồng Nai và sông Bé. Nhìn vào bản đồ lập kế hoạch xây dựng giao thông, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự phân bổ của các tuyến đường. Trong đó, nhiều con đường có vai trò kết nối với các tỉnh và thành phố khác trên cả nước.

3. Bản đồ các khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương

Bản đồ khu công nghiệp tỉnh Bình Dương

Khi nói đến Bình Dương, không thể không đề cập đến ngành công nghiệp. Bởi vì đây là thủ đô công nghiệp lớn của đất nước. Vậy nên, địa phương đặc biệt hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Vì thế tỉnh phải có một kế hoạch đầu tư các phương pháp để xây dựng các khu công nghiệp hợp lý để thúc đẩy hơn nữa sự phát triển.

4. Bản đồ kế hoạch xây dựng của từng đơn vị hành chính

Hiện nay, kế hoạch của tỉnh Bình Dương vẫn được thiết lập trong từng giai đoạn cụ thể. Thep luật pháp, đặc biệt kế hoạch xây dựng sẽ được biên soạn bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường, công khai và đăng trên các kênh thông tin chính thức.

4.1. Bản đồ kế hoạch của thành phố Thủ Dầu Một

Bản đồ quy hoạch thành phố Thủ Dầu Một

Quy hoạch thành phố Thủ Dầu Một luôn được quan tâm đặc biệt. Trong đó, lập kế hoạch sử dụng đất luôn là ưu tiên hàng đầu. Bởi vì, đây là cơ sở để thực hiện các kế hoạch khác.

4.2. Bản đồ thành phố Thuận An

Bản đồ thành phố Thuận An

Thành phố Thuận An được định hướng để trở thành trung tâm mới của tỉnh Bình Dương. Do đó thông tin quy hoạch tại đây cũng được quan tâm và tìm kiếm không kém gì Thuận An. Bất kỳ vấn đề nào từ giao thông, hạ tầng, y tế, giáo dục… đều tập trung.

4.3. Bản đồ của thành phố Dĩ An

Bản đồ thành phố Dĩ An

Sau Thủ Dầu Một, Thuận An thì địa phương tiếp theo sau đó được tiến hành quy hoạch xây dựng là thành phố Dĩ An. Trong 10 năm tới, sự thay đổi của thành phố được trình bày chi tiết trong bản đồ bên dưới.

4.4. Bản đồ của quận Bàu Bàng

Bản đồ huyện Bàu Bàng

Theo định hướng phát triển quy hoạch của tỉnh Bình Dương, Quận Bàu Bàng cũng tập trung vào đầu tư toàn diện tất cả các khía cạnh, từ giao thông, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao…

4.5. Bản đồ quận Bắc Tân Uyên

Bản đồ huyện Bắc Tân Uyên

Mặc dù nó chỉ là một quận, nhưng quận Bắc Tân Uyên có một khu vực khá rộng. Địa phương rất được mong đợi sẽ trở thành động lực của sự phát triển kinh tế cho các quận nhỏ khác.

4.6. Bản đồ của quận Dầu Tiếng

Bản đồ huyện Dầu Tiếng

Có điều kiện phát triển nông nghiệp và du lịch, kế hoạch của quận Dầu Tiếng cũng tập trung vào hai vấn đề này. Mục tiêu cuối cùng là giúp nền kinh tế tăng lên, sớm tiếp cận để trở thành một thành phố văn minh, có ảnh hưởng.

4.7. Bản đồ của quận Phú Giáo

Bản đồ huyện Phú Giáo

Kế hoạch xây dựng của quận Phú Giáo tập trung vào lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Cùng với đó là một bản nâng cấp toàn diện cho cơ sở hạ tầng.

4.8. Bản đồ thị trấn Bến Cát

Bản đồ thị xã Bến Cát

Nhìn vào bản đồ kế hoạch xây dựng của thị xã Bến Cát, chắc chắn mọi người đều có thể thấy sự thay đổi rõ ràng của địa phương ở cả hiện tại và tầm nhìn tương lai. Mục tiêu mà kế hoạch đặt ra là biến Bến Cát thành một thị trấn với nền kinh tế bền vững, có môi trường làm việc lý tưởng cho mọi người.

4.9. Bản đồ của thị trấn Tân Uyên

Bản đồ thị xã Tân Uyên

Tương tự như những nơi khác, kế hoạch thị trấn Tân Uyên góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Bình Dương. Mục tiêu của kế hoạch cũng hướng tới một thành phố có thể sống được.

Cách tìm kiếm bản đồ lập kế hoạch của Bình Dương một cách chính xác

Nếu có nhu cầu tra cứu thông tin quy hoạch đất Bình Dương, bạn cần thực hiện các bước sau:

Bước 1: Chụp ảnh cuốn sách màu đỏ (Thông tin rõ ràng và chi tiết về cuốn sách màu đỏ như số lượng tờ, số thửa, hình vẽ, địa chỉ mới nhất của đất cần kiểm tra thông tin lập kế hoạch).

Bước 2: Mở Google Maps tại vị trí của vùng đất và chụp ảnh vị trí của vùng đất.

Bước 3: Gửi thông tin đến cơ quan tư vấn để hỗ trợ.

Bước 4: Chuyên gia tư vấn sẽ nhận được thông tin và xử lý nó. Khi có dữ liệu, chúng tôi sẽ liên hệ với bạn ngay lập tức để xác minh vị trí của lô đất, lập kế hoạch thông tin để xem.

Bước 5: Chuyên gia tư vấn sẽ trả về kết quả kiểm tra kế hoạch trực tiếp thông qua ứng dụng Zalo với thông tin đầy đủ cho khách hàng, trả lời tất cả các câu hỏi nếu khách hàng cần.

Với thông tin có trong bài viết trên, chúng tôi hy vọng đã mang đến cho bạn một số kiến ​​thức cần thiết về khái niệm lập kế hoạch bản đồ và các loại bản đồ kế hoạch phổ biến ở Bình Dương ngày nay. Cảm ơn bạn đã tìm hiểu!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button