Trách Nhiệm Của Sinh Viên Trong Xây Dựng Llvtnd

Thực tế ngày nay, có một số bộ phận của học sinh, sinh viên (HSSV) chưa nhận thức đúng, hiểu biết hết nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên Liên minh Thanh niên và vai trò của Đảng, phai nhạt dần lý tưởng, thiếu ý chí phấn đấu. Một phần là do những tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường dẫn đến lối sống thực dụng, thờ ơ với cộng đồng và vẫn chưa tích cực tham gia vào các hoạt động phong trào của nhà trường, chưa có ý thức học tập, đào tạo không tốt, thậm chí rơi vào tệ nạn xã hội. Đó cũng là một điểm yếu đối với những kẻ xấu và lực lượng thù địch để tận dụng lợi thế, lôi kéo, đặc biệt là về mặt sử dụng phương tiện truyền thông, mạng xã hội như ngày hôm nay. Trách nhiệm của sinh viên trong xây dựng llvtnd là gì? Hãy cùng chúng tôi  tìm hiểu vấn đề này nhé.

Khái niệm về lực lượng vũ trang nhân dân là gì?

Lực lượng Vũ trang Nhân dân là tổ chức vũ trang và bán vũ trang của người Việt Nam, dẫn đầu bởi Đảng Cộng sản Việt Nam, quản lý bởi nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang nhân dân

Các nhiệm vụ của các lực lượng vũ trang của nhân dân như sau:

– Chiến đấu và giữ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ.

– Bảo vệ an ninh quốc gia, an toàn và trật tự của xã hội, bảo vệ người dân, bảo vệ chế độ XHCN và những thành quả cách mạng…

– Cùng với những người xây dựng đất nước.

– Là lực lượng cốt lõi trong cuộc nổi dậy để nắm bắt quyền lực, xây dựng một quốc gia toàn dân, an ninh và chiến tranh của mọi người.

Trách nhiệm của sinh viên trong việc xây dựng lực lượng vũ trang của mọi người

– Trong thời kỳ Cách mạng hiện tại, học sinh cần duy trì các truyền thống tốt, mang lại tài năng, đóng góp trí tuệ trong tất cả các lĩnh vực, hoạt động, đóng góp quan trọng cho việc xây dựng quê hương, đất nước.

– Liên tục phấn đấu trong học tập, công tác, giúp nhau tiến triển cùng nhau.

– Giáo dục thường xuyên, nắm bắt hoàn toàn các quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước trên lực lượng dân quân và công việc tự vệ.

– Thúc đẩy sức mạnh tổng hợp trong khu vực để xây dựng lực lượng dân quân và tự vệ.

– Xây dựng một lực lượng dân quân và tự vệ kết hợp với việc xây dựng một cơ sở mạnh mẽ và toàn diện.

– Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chế độ và chính sách của đảng và nhà nước đối với lực lượng dân quân và tự vệ.

– Đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, những người trẻ tuổi mong muốn gia nhập quân đội, mang lại ham muốn, trách nhiệm và nhiệt tình của thanh niên thi đua, học tập, rèn luyện cầm chắc tay súng bảo vệ vũng chắc độc lập chủ quyền dân tộc, và tính toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

– Với những hành động thực tế, hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực. Các sinh viên ngày nay đã khẳng định vai trò tiên phong của họ trong việc bảo vệ vững chắc lãnh thổ của đất nước.

– Thế hệ trẻ ngày nay không chỉ cố gắng học tập tốt trong tất cả các lĩnh vực mà còn biết cách bảo tồn bản sắc văn hóa quốc gia., phải đánh giá cao những thành tựu của cuộc đấu tranh của các thế hệ trước để bảo vệ đất nước.

Có bao nhiêu người đã đặt xuống để cho chúng ta có một cộc sống hòa bình như ngày hôm nay. Chúng ta phải tôn trọng các thế hệ đi trước, phải có tinh thần trách nhiệm đối với số phận của đất nước.

– Hôm nay chúng ta không chỉ học để biết, mà còn học để tự hào, để hãnh diện như hành động đóng góp một phần nhỏ trong nỗ lực cho sự nghiệp xây dựng và quốc phòng quốc gia. chúng ta cần cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành những công dân xứng đáng của đất nước.

Nguyên tắc cơ bản của việc xây dựng lực lượng vũ trang của mọi người trong kỷ nguyên mới

Thứ nhất, duy trì và củng cố sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Đây là quan điểm, các nguyên tắc cơ bản nhất trong việc xây dựng lực lượng vũ trang của mọi người.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với các lực lượng vũ trang sẽ quyết định bản chất cách mạng, mục tiêu, định hướng chiến đấu, xây dựng đường lối tổ chức và cơ chế hoạt động của lực lượng vũ trang nhân dân, đảm bảo giữ quân đội vững chắc trong mọi tình huống.

Thực tế cho thấy cuộc cách mạng Việt Nam trong vài thập kỷ qua đã chứng minh cho điều đó.

Trách nhiệm của sinh viên trong xây dựng LLVTND là gì?

Thứ hai, tự lực tự cường xây dựng lực lượng lực lượng vũ trang nhân dân.

Điều này có nghĩa là dựa vào sức mạnh của chính bạn để xây dựng, để duy trì sự độc lập, tích cực không bị ảnh hưởng bởi các ràng buộc.

Nâng cao ý thức về trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng một đơn vị mạnh mẽ và toàn diện.

Tận dụng lợi thế của các điều kiện quốc tế thuận lợi cho khoa học – công nghệ xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang của mọi người. Tập trung từng bước hiện đại hóa trang bị kĩ thuật quản lí khai thác bảo quản có hiệu quả trang bị hiện có…

Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở.

Thứ ba, nắm vững và giải quyết tốt mối quan hệ giữa số lượng và chất lượng.

Cải thiện chất lượng là chìa khóa, đồng thời số lượng phù hợp với tình hình nhiệm vụ và năng lực kinh tế của đất nước. Phải có một cấu trúc hợp lý giữa các đội quân, giữa lực lượng thường xuyên và lực lượng dự bị.

Thường xuyên được đào tạo tốt các buổi diễn tập để cải thiện sự sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang nhân dân.

Xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân với chất lượng chính trị toàn diện, tư tưởng, tổ chức. Về chính trị, chúng ta phải thường xuyên làm tốt công việc quán triệt, giáo dục cho các cán bộ. Những người lính trong lực lượng vũ trang nhân dân, phải tin tưởng tuyệt đối vào đường lối quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước.

Sự tin tưởng tuyệt đối, tự nguyện tuân theo mọi định hướng, chính sách và luật pháp của Đảng và Nhà nước.

Chăm sóc xây dựng, củng cố các tổ chức chính trị trong lực lượng vũ trang của người mạnh (tổ chức Đảng, đoàn viên thanh niên, hội đồng quân nhân…).

Chăm sóc xây dựng một cơ quan chính trị mạnh mẽ, cán bộ chính trị, các đảng viên có phẩm chất tốt, đủ để dẫn dắt các đơn vị.

Thứ tư, bảo đảm lực lượng vũ trang nhân dân luôn luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu hết mình để mang về thắng lợi cho Tổ quốc.

Lực lượng vũ trang nhân dân phải luôn sẵn sàng chiến đấu, đánh bại kẻ thù kịp thời, tự bảo vệ mình; hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, không để ngạc nhên về chiến lược; chiến dịch; chiến thuật.

Liên tục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân mạnh mẽ trong mọi khía cạnh, duy trì và tuân thủ nghiêm ngặt các chế độ, quy định về sự sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chiến, trực chỉ huy…

Mong rằng qua nội dung thông tin bài viết trên đây của chúng tôi về vấn đề Trách nhiệm của sinh viên trong xây dựng llvtnd? trên đây sẽ là cơ sở để từ đó sinh viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp để xây dựng một lực lượng vũ trang mạnh mẽ và toàn diện. Cảm ơn bạn đã tham khảo!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button